Coronavirüs (Covid-19) Eğitime Engel Değil

Dersler İşlenmeye Devam Edecek Tüm dersler pandemi seyrine göre belirli bir süre uzaktan eğitimle yürütülecektir. Dersin öğretim elemanı her hafta için kaynak paylaşımı ve etkinliklerle derslerini yürütecektir. Lisansüstü programlarda bazı dersler video konferans yoluyla yapılacaktır. Halen yürütülmekte olan uzaktan eğitim programlarındaki işleyiş mevcut haliyle devam edecektir.