SAĞLIK HİZMET SUNUMU

blog

2019 aralık ayında Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan eyaletinde başlayıp tüm dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından mart ayında pandemi olarak ilan edilen Covid-19 viral hastalığına ilişkin hastanemizde de sürecin başından itibaren Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı ve sürekli güncellenen Covid-19 Rehberine göre önlemlerinin genişletmeye devam etmektedir.

Pandemi ile ilgili hastanemizin çalışmaları Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Covid-19 Eylem Planı adı altında hastanemizin internet sayfasında yayınlandı.

Bu çalışmalar kapsamında ilk olarak 2 Şubat 2020 tarihinde tüm personele yönelik olarak Covid-19 enfeksiyonu hakkında Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Dr.Öğretim Üyesi Seyit Ali Büyüktuna tarafından eğitim verilmiş ve personelin cep telefonlarına bu eğitimin internet linki gönderilmiştir. Hastane yönetimi tarafından İl sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile mart ayının başından itibaren toplantılar yapılarak il genelinde alınan önlemler ve hastanemizdeki çalışmalar değerlendirilmiştir. 23.03.2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı genelge kapsamında hastanemizde bir pandemi hastanesi olarak hazırlıklarını yapmıştır. Oluşturulan Kriz Masası ekipleri ile yapılan toplantılar sonucu hastanemizdeki Kalp Merkezi Pandemi Hastanesi olarak kullanılması için planlanmıştır.

16 Mart 2020 tarihinden itibaren ilgili genelge kapsamında engelli ve kronik hastalığı olan, gebe, 60 yaş üstü personele idari izin verildi ve görev başındaki personel için esnek çalışma modeli uygulanmaya başlandı.

Hastanemizde elektif tüm işlemler iptal edilerek sadece zorunlu ve acil durumlarda hasta işlemleri gerçekleştirildi. Hastane giriş kapıları iki noktadan olacak şekilde düzenlendi ve hasta giriş kapılarında ateş kontrolleri başlatıldı ve giren tüm hasta ve personele maske dağıtımı sağlandı. Ayrıca kliniklerde yatan tüm hastalarında maskeli olmaları sağlandı. Acil serviste Covid-19 şüpheli hastalar için özel bir alan oluşturularak hastane içine geçişleri kontrol altına alındı.Sonuçları pozitif çıkan hastaların 112 ambulansları ile Numune hastanesi Pandemi merkezine transferi gerçekleştirildi.Ameliyathane, endoskopi, hemodiyaliz gibi özellikli alanlarda Covid-19 şüpheli hasta takibi için izole alanlar oluşturuldu ve çalışan tüm personel bu konuda bilgilendirildi.

Sağlık personelinin Covid-19 pozitifliği tespit edildiğinde belirlenen filyasyon ekibi ile temaslı algoritmaları takip edildi ve Bildirimleri yapıldı.

Video laringoskop üretimi için hastanemizde çalışmalar başlatıldı ve projeler dahilinde üretimler yapıldı.

Onkoloji merkezinde giriş ve çıkışlarda hasta ve hasta yakınlarına maske verilerek ateş ölçümü yapılması sağlandı.

Tüm çalışanlar Covid-19 eğitimleri planlandı ancak toplu halde eğitim verilemediği için tüm çalışanların cep telefonlarına ve otomasyon bilgisayarlarına eğitimler yüklendi ve hatırlatıcı uyarılar yapıldı.

Mart ayı içinde toplu alanlarda yemek yenilmesini önlemek için tüm personele ve hastalara kapalı paket usulü yemek hizmeti sunulmaya başlandı.

Covid-19 şüpheli hastaların çamaşırları özel poşetlere konularak yıkama alanlarına nakledildi ve Sağlık Bakanlığı’nın çamaşır yıkama ile ilgili talimatları hizmet alım firmasına resmi yazı ile tebliğ edildi. Hastane temizlik personellerine Covid-19 ile ilgili temizlik ve dezenfeksiyon eğitimleri verilerek kontrolleri sağlandı.

Toplu personel taşıma servislerinde sosyal mesafe kuralı uygulamasına geçildi.Hastanemizde terzihane birimi çalışanları tarafından tıbbi maske dikimi çalışmalarına başlandı ve halen maske dikimi sınırlı sayıda olmak üzere devam ettirilmektedir.