AR-GE FAALİYETLERİ (TANI KİTLERİ, İLAÇ VE AŞI ÇALIŞMALARI)

blog

a. Sars-Cov-2 virüsü için aşı ve tanı kiti geliştirilmesinde, kullanılacak rekombinant protein araştırılması. (Dr. Öğr. Üyesi Hakan IŞIDAN- ORAN Kalkınma Ajansı)
b. Covid-19 Hastalığının tanısında kullanmak üzere monoklonol ve poliklonol antikor üretilmesi ve antijen-antikor (IgG/IgM) tabanlı lateral akışlı immünokromotografik hızlı test kiti geliştirilmesi. (Dr. Öğr. Üyesi Hakan IŞIDAN-TUSEB)
c. Sars-Cov-2 ye karşı CRISPR/Cos9 aracılı rekombinant bivalan aşı suşlarının geliştirilmesi (Prof. Dr. İlhan ÇETİN-ORAN Kalkınma Ajansı)
d. Bölgede Covid19 salgını ile mücadele etme ve salgının etkilerini azaltılması amacına yönelik olarak acil çözüm üretimi (Prof. Dr. İlhan ÇETİN-ORAN Kalkınma Ajansı).
e. Sars-Cov-2’ nin hedefe yönelik tedavisi için Nükleokapsid konjuge katı lipid nanopartikül temelli Antisere RNA sistemlerinin ve Si RNA Enkapsüle Biyopolimerik nanopartiküllerinin sentezlenmesi, etkilerinin invitro ve invivo araştırılması. (Prof. Dr. Yavuz SİLİĞ – TUSEB)
f. Covid-19 hastalarında tüm gen ifade düzeylerinin araştırılması. (Prof. Dr. Serdal ARSLAN. Herhangi bir harcama bütçesi yoktur).
g. Covid-19 Tanı Kiti Alanında Uygulamalı Proje (Prof. Dr. Ergün PINARBAŞI- TUSEB)
h. Covid-19 indüklü sinyal yolaklarında ilaç hedef araştırmaları. (Dr. Öğr. Üyesi Ceylan HEPOKUR-BAP)
i. Covid-19 ilişkili eksozom-kaynaklı Mi RNA’ların hastalığın tanı, tedavi, prognozonda biyobelirteç potansiyelinin incelenmesi ve aday hedef belirleme çalışmaları. (Dr. Öğr. Üyesi Ceylan HEPOKUR-BAP)
j. Covid-19 hastalarında plazma aminoasit düzeylerinin değişikliği. (Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Kenan TEKİN- Herhangi bir harcama bütçesi yoktur.)
k. Sivas il merkezinde Covid-19 pnömonili hastalarının torax-bt bulgularının değerlendirilmesi. (Prof. Dr. Mehmet Haydar ATALAR- Herhangi bir harcama bütçesi yoktur.)
l. Covid-19 hasta plazmalarında tanısal Mi RNA profilinin yeni nesil dizileme yöntemi ile belirlenmesi. (Prof. Dr. Ergün PINARBAŞI-TUSEB)
m. Sars-Cov-2 hastalarında dolaşımda yer alan Mi RNA profilinin real time PCR yöntemi ile araştırılması. (Prof. Dr. Sulhattin ARSLAN - BAP)
n. Covid-19 hastalarında biyokimyasal parametreler ile yoğun bakım ihtiyacının önceden tahmin edilmesi. (Doç. Dr. Halef Okan DOĞAN- Herhangi bir harcama bütçesi yoktur)
o. Covid-19 hastalarının hedeflenmemiş metabolomik analizleri. (Doç. Dr. Halef Okan DOĞAN- Herhangi bir harcama bütçesi yoktur.)
p. Sars-Cov-2 spike proteini hedefli karboran türevli yeni ilaç adaylarının araştırılması. (Doç. Dr. Koray SAYIN-TÜBİTAK)
q. Sars-Cov-2 RNA bağımlı RNA polimeraz proteini hedefli karboksamik türevli yeni ilaç adaylarının araştırılması. (Arş. Gör. Dr. Burak TÜZÜN-TÜBİTAK)
r. Covid-19 pandemisinde evde kalan hipertansif bireylere uygulanan solunum yolu bulaşıcı hastalıklardan korunma, fiziksel egzersiz ve beslenme eğitiminin tele sağlık yöntemi ile izlemenin sağlığa yansımaları. (Arş. Gör. Dr. Gülcan ARSLAN-TÜBİTAK)
s. Covid-19 Salgını Sürecinde Üniversitelerde Başlatılan Online Eğitim Sistemi Hakkında Öğretim Elemanlarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi. (Dr. Öğr. Üyesi Nurperihan TOSUN-BAP).
t. Uzaktan Eğitim Yöntemi ile Verilen COVİD-19’dan Korunma Yöntemleri Eğitiminin Durumluk Kaygı Düzeyine Etkisi: Özel Sektör Örneklemi. (Doç. Dr. Gülay YILDIRIM, Arş. Gör. Sultan GERÇEK UÇUK-)
u. Prof. Dr. Serdal ARSLAN, COST Actions unite efforts in the fight against COVID-19 (Avrupa Birliği Fonu)